"Uz svaki foto shooting možete naručiti i foto album. Svaki album uključuje izradu slike i slaganje kolaža. Na taj način nastaje mala foto-reportaža koja će vam zauvijek ostati kao lijepa uspomena. Kolaži su veseli i zanimljivi jer sadrže više perspektiva jedne te iste teme..."

Izrada albuma - Jasmina Cviljak